Sprawdzam i chronię – na straży prawa

Kampania społeczna „Sprawdzam i chronię – na straży prawa”

jest skierowana do sprzedawców, w których asortymencie znajduje się alkohol.

Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie niesie za sobą ogromne ryzyko. Chodzi nie tylko o spustoszenie organizmu, jakie wywołują substancje odurzające w młodym organizmie, ale o konsekwencje psychologiczne i społeczne. Alkohol sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych, a człowiek, który rozpoczyna jego spożywanie na etapie dojrzewania, jest bardziej skłonny do popadnięcia w uzależnienie.

Ogromnym problemem jest sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, mimo obowiązującego prawnego zakazu podejmowania takich transakcji.

Akcja jest prowadzona zarówno w mediach społecznościowych, jak i w społecznościach lokalnych. W jej ramach przygotowano również materiały informacyjne – w tym naklejki i plakaty dla punktów sprzedaży.