Instytut Nowej Kultury wspiera, wychowuje, kształtuje

Fundacja Instytut Nowej Kultury (INK) to organizacja non-profit, która powstała, aby rozpowszechniać chrześcijańską kulturę oraz promowane przez nią wartości. Wierzymy, że poprzez realizowanie odpowiednich działań możemy wspólnie wpływać na rzeczywistość pokazując ludziom prawdziwe piękno chrześcijańskiej miłości. W ramach swoich programów pragniemy wspierać, kształtować i wychowywać.

Nasza misja

Działamy od 2018 roku. Koncentrujemy się na wzmacnianiu więzi rodzinnych oraz wsparciu osób z uzależnieniami oraz ich bliskich. Wierzymy, że to właśnie rodzina jest miejscem rozwoju nowej kultury, a silne, trwałe więzi między rodzicami, a dziećmi to fundament zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie. Pomagamy je budować i wzmacniać. Nasze działania obejmują również szeroko rozumianą profilaktykę, w szczególności związaną z przeciwdziałaniem uzależnieniom. Jesteśmy silnie związani z wartością ekologii integralnej. Wspomagamy również rodziców dzieci z FASD (alkoholowym zespołem płodowym).

Co robimy?

Prowadzimy kursy, szkolenia, rekolekcje. Tworzymy kampanie i programy profilaktyczne. Promujemy wartości rodzinne i wzmacnianie więzi między małżonkami, a także rodzicami i dziećmi. Budujemy sieci społecznego wsparcia zorientowane na dany problem. Tworzymy treści promujące ekologię integralną.

Jesteśmy otwarci na aktualne problemy o charakterze globalnym starając się odpowiadać na nie w duchu chrześcijańskiej misji. Jesteśmy organizacją non-profit, a wszystkie zebrane pieniądze przekazujemy na realizacje naszych działań.

Realizujemy  szeroko zakrojone kampanie społeczne na rzecz promocji wartości rodzinnych oraz życia w trzeźwości. Dwie najważniejsze, które do tej pory prowadziliśmy, to „Nierozerwalni”, promująca wzmacnianie więzi rodzinnych, oraz „Nie piję, bo kocham”, wspierająca walkę z uzależnieniem alkoholowym.

Nasze filary

PN3

Wspieranie rodzin

Wzmacnianie więzi rodzinnych. Silne więzi rodzinne to podstawa zdrowego i szczęśliwego życia. Wierzymy, że budowanie bliskich, szczerych relacji między małżonkami oraz rodzicami i dziećmi to najlepszy sposób na przezwyciężenie trudów dnia codziennego. Prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne, które wspierają w tym zakresie. Właśnie z tego powodu podjęliśmy się prowadzenia kampanii Nierozerwalni, o której możesz przeczytać tutaj

PN4

Pomoc uzależnionym

Małymi krokami do celu. Nałogi, zwłaszcza alkoholowy, to poważny problem społeczny, który dotyka nie tylko samych uzależnionych, ale również ich najbliższych. Instytut Nowej Kultury promuje życie w trzeźwości i wspiera osoby, rodziny, które zmagają się z konsekwencjami choroby alkoholowej, a zwłaszcza wychowywaniem dzieci z FASD. O podejmowanej przez nas profilaktyce uzależnień możesz przeczytać tutaj

hands

Budowanie nowej kultury

Widzimy olbrzymią potrzebę budowania Nowej Kultury opartej na chrześcijańskiej wartości miłości do bliźniego, pomocniczości, a także filozofii ekologii integralnej. Poprzez organizacje kurów, rekolekcji, wydarzeń kulturalnych, a także własny przykład chcemy ukazywać życie w wolności ku odpowiedzialności. Chcemy inspirować do pozytywnej zmiany – zarówno jednostki, jak i całej społeczności. O nowych wydarzeniach dowiesz się z tego miejsca

Jak działamy?

Efektywnie i całościowo

INK podejmuje wiele różnorodnych działań. Wszystkie mają nas prowadzić do naszego nadrzędnego celu jakim jest promowanie życia w zgodzie z chrześcijańską misją oraz wartościami

Wśród podejmowanych przez nas działań znajdują się:

  • prowadzenie kursów, szkoleń oraz wydarzeń kulturalnych – nakierowanych m.in. na pobudzanie kreatywności artystycznej i szerzenie wiedzy z zakresu kultury i sztuki,
  • organizacja rekolekcji dla dzieci, młodzieży, dorosłych (w tym seniorów), a także całych rodzin,
  • opracowywanie publikacji edukacyjnych,
  • prowadzenie kampanii społecznych – „Nierozerwalni” oraz „Nie piję, bo kocham”.
  • działalność profilaktyczna, nakierowana przede wszystkim na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej oraz przestępczości,

Aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach, poznaj realizowane przez nas programy lub skontaktuj się i dowiedz, jak możesz do nas dołączyć.

Kluczowi ludzie

Zaangażowani w sprawę

WOJTEK TERLIKOWSKI

Fundator

O Wojciechu Terlikowskim można pisać bardzo wiele. Konstruktor, pedagog nowej kultury, animator oraz doskonały organizator to tylko niektóre z jego niezwykle szerokiej palety umiejętności. Fundator Instytutu Nowej Kultury miał kiedyś pragnienie, które postanowił przekuć w wizję i coś namacalnego. Tym dziełem jest właśnie INK. Wraz z synami oraz przyjaciółmi podejmuje kolejne wyzwania raz za razem wykraczając poza najśmielsze oczekiwania osób towarzyszących.

ZUZANNA KAWCZYŃSKA

Prezes Fundacji

Innowacyjne podejście do zagadnień z psychologii oraz implementacja na grunt działań INK to tylko wybrane atuty jakie Zuzanna wniosła w przestrzeń zespołu. Dodatkowo świetnie radzi sobie z wszelkimi problemami wymagającymi zapału. Przyzwoitość wymaga by zaznaczyć, że Zuzia jest zdecydowanie najładniejszym członkiem zarządu INK.

MARIUSZ MORAWSKI

Zastępca Prezesa Fundacji

Wraz z tym panem w Instytucie Nowej Kultury pojawiły się niespożyte pokłady energii, pozytywnego myślenia, empatii i radości, które są niezbędnym paliwem przy podejmowaniu wyzwań i kreowaniu czegoś nowego, świeżego od podstaw. Wraz z pozostałymi członkami zarządu INK położył podwaliny pod prężnie działającą fundacje. Pedagog z wykształcenia, wodzirej i animator z zamiłowania, grajek i pseudo wokalista z hobbingu nieokiełznanego.

PIOTR PIEGAT

Członek Zarządu

W INK, to człowiek do zadań specjalnych. Sprawy trudne to dla niego wyzwania, a niemożliwe stają się realne. “Nie da się”, to pojęcie które nie istnieje w jego słowniku. Nie lubi zamykać się w utartych schematach, więc stanowczo nie ogranicza swoich pól działania. Zagra na każdym instrumencie, a jak nadarzy się specjalna okazja, to i zaśpiewa.

MATEUSZ TERLIKOWSKI

Członek Zespołu

Jeśli szukacie kogoś kto potrafi wyszukać pomysł tam, gdzie go nie było, a potem zaciągnąć do pracy najbardziej opornych współpracowników to warto zapoznać się z tym panem. Mateusz to mózg całego INK, doskonale zorientowany w środowisku, w którym pracuje, kreatywny i konkretny. Mimo dość młodego wieku osiąga cele, na które niektórzy pracują latami.

ŁUKASZ TERLIKOWSKI

Członek Zespołu

Każda organizacja potrzebuje człowieka, który potrafi przekuwać pomysły na konkretne rezultaty. Takim właśnie człowiekiem jest Łukasz Terlikowski. Jego kreatywne podejście oraz niesamowicie rozwinięta wyobraźnia pozwalają mu z ogromnym rozmachem, ale również bardzo syntetycznie przemieniać pomysły na konkretne dzieła.

Instytut Nowej Kultury

Nasze zasoby

Instytut Nowej Kultury stawia sobie ważne cele, które konsekwentnie realizuje, wykorzystując specjalistyczną wiedzę i dostępne zasoby przede wszystkim osobowe. Współpracują z nami wybitni specjaliści z zakresu profilaktyki, katolickiej nauki społecznej, pedagogiki oraz psychologii. Od roku założenia, tj. 2018 r., wspieramy członków tworzonej przez nas społeczności na wszystkie dostępne nam sposoby. Jak każda Fundacja jesteśmy jednak każdego dnia otwarci na nowe osoby – czyli Ciebie. Koniecznie odezwij się do nas jeśli chcesz działać z nami!

INSTYTUT NOWEJ KULTURY

Potrzebujesz naszej pomocy?

A może chcesz do nas dołączyć? Skontaktuj się z nami!

Dane firmowe

NIP: 5213856785
REGON: 382592042
KRS: 0000772319

Adres

Ul. Cypryjska 60,
02-761 Warszawa