Profilaktyka uzależnień

Powszechnie uważa się, że skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie. Głównie z tego względu jest znacznie bardziej opłacalna niż kosztowne działania zaradcze konieczne w sytuacji, gdy wzrasta skala niepożądanych zjawisk.

Nasza wizja

 Zgodnie z naszym rozumieniem profilaktyka używania substancji psychoaktywnych to zmniejszanie ryzyka ich używania oraz związanych z tym problemów, poprzez opóźnienie lub przeciwdziałanie inicjacji, niedopuszczanie do poszerzania się kręgu osób – szczególnie ludzi młodych, eksperymentujących z legalnymi i nielegalnymi substancjami. Pojawiła się także definicja, która profilaktykę uzależnień przedstawia również jako zmniejszanie strat związanych z używaniem środków odurzających poprzez ograniczanie do minimum potencjalnych szkód, jakich mogą doznawać szczególnie osoby młode, używające substancje psychoaktywne. W tym najszerszym ujęciu profilaktyka pojmowana jest jako postępowanie zapobiegające różnorodnym problemom, które towarzyszą używaniu tych substancji. Dzieci i młodzież w różnym stopniu narażeni są na ryzyko użycia legalnych lub nielegalnych środków uzależniających i wynikające z tego szkody.

Co robimy?

Nasze działania profilaktyczne to przede wszystkim promowanie życia w trzeźwości, a także liczne programy takie jak “Nie pije, bo kocham”, “Sprzedawcy”.

Nasze działania

PN3

Kampanie

Kampania “Nie pije, bo kocham”

PN4

Programy

Program “Sprzedawcy”

hands

Wiedza

Studia podyplomowe

Instytut Nowej Kultury

Nasze zasoby

Instytut Nowej Kultury stawia sobie ważne cele, które konsekwentnie realizuje, wykorzystując specjalistyczną wiedzę i dostępne zasoby przede wszystkim osobowe. Współpracują z nami wybitni specjaliści z zakresu profilaktyki, katolickiej nauki społecznej, pedagogiki oraz psychologii. Od roku założenia, tj. 2018 r., wspieramy członków tworzonej przez nas społeczności na wszystkie dostępne nam sposoby. Jak każda Fundacja jesteśmy jednak każdego dnia otwarci na nowe osoby – czyli Ciebie. Koniecznie odezwij się do nas jeśli chcesz działać z nami!

INSTYTUT NOWEJ KULTURY

Potrzebujesz naszej pomocy?

A może chcesz do nas dołączyć? Skontaktuj się z nami!

Dane firmowe

NIP: 5213856785
REGON: 382592042
KRS: 0000772319

Adres

Ul. Cypryjska 60,
02-761 Warszawa