Cele Statutowe

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność w zakresie rozpowszechniania i promocji chrześcijańskiej kultury i wartości. Odbywa się to poprzez organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, prelekcji, wydarzeń kulturalnych oraz działalność wychowawczą.

Eksperci Fundacji opracowują programy wychowawcze i publikacje edukacyjne.

Ważną częścią działalności Instytutu jest praca na rzecz wzmocnienia rodziny jako miejsca rozwoju nowej kultury. Np. W ramach kampanii „Rodzina Nierozerwalnych” podkreślamy wagę więzi rodzinnych jako najskuteczniejszego środka ochrony dzieci i młodzieży przed zachowaniami ryzykownymi.

Fundacja aktywnie włącza się organizację i prowadzenie kampanii społecznych, a szczególnie w działalność profilaktyczną w zakresie problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zachowań ryzykownych, a zwłaszcza przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej, przestępczości dzieci i nieletnich oraz dorosłych. Eksperci Fundacji prowadzili szkolenia z zakresu FASD m.in. dla pedagogów, psychologów, pracowników samorządowych i socjalnych, pielęgniarek, położnych oraz terapeutów uzależnień.

Instytut Nowej Kultury pragnie realizować różnorodne działania pomocowe na rzecz kształtowania społecznej wrażliwości na los ludzi potrzebujących i szukających wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia duchowego i materialnego dla osób biednych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Instytut wspiera różnorodne formy aktywności społecznej poprzez m.in. organizowanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizowanie imprez plenerowych,

Ważną częścią działalności Instytutu jest podejmowanie działań  w ramach ekologii integralnej np. prowadzenie edukacji ekologicznej, w tym w zakresie ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju oraz zdrowego stylu życia.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk