Porozumienie strona

Skuteczny Samorząd – Efektywna Profilaktyka

PSSEP działa na zasadzie ciągłej kampanii edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania problemom uzależnień oraz podnoszeniu jakości realizowanych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Korzyści

Obszary działania

  1. Pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych
  2. Pomoc członkom rodzin z problemem uzależnień
  3. Profilaktyka dzieci i młodzieży
  4. Pomoc dzieciom z rodzin z problemem uzależnień – socjoterapia
  5. Profilaktyka FASD
  6. Przeciwdziałanie przemocy domowej
  7. Ograniczanie dostępności alkoholu
  8. Szkody zdrowotne powodowane przez alkohol. Nietrzeźwi kierowcy
  9. Uzależnienia behawioralne
  10. Edukacja publiczna. Współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
porozumienie strona_03
Webinar ekspercki

Szkoleniowe seminarium internetowe, które jest przeprowadzane przez wykładowcę dla określonej w umowie liczby uczestników w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii internetowej. Instytut Nowej Kultury (INK) zapewnia uczestnikowi PSSEP jeden webinar ekspercki w miesiącu z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipca i sierpnia).

porozumienie strona_05
Networking

Proces wymiany doświadczeń, informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, prowadzony za pomocą platformy internetowej pomiędzy uczestnikami PSSEP. Główną częścią spotkania będzie prezentacja i analiza projektów profilaktycznych realizowanych w danej Jednostce Samorządu Terytorialnego.

Porozumienie strona
Akademia kompetencji

Program szkoleń przygotowany dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w formie e-learningu uwzględniający zadania członków gminnych komisji, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

porozumienie strona_04
Newsletter edukacyjny

Biuletyn edukacyjny rozsyłany do uczestników PSSEP za pomocą poczty elektronicznej zawierający treści pomocne w realizacji Gminnych programów, dobry zasób wiedzy i najnowsze trendy profilaktyczne.

Korzyści uczestnika PSSEP i pakiety
Webinary eksperckie – 1 w miesiącu
Networking
– 1 spotkanie on-line w miesiącu
– wymiana doświadczeń, kontaktów, pomysłów (prezentacja projektów z gminy)
Akademia Kompetencji
– podstawowe szkolenie dla członków gminnych komisji w formie e-learningu (szkolenie podstawowe, dla dowolnej liczby członków gminnych komisji)
-
1 osoba
brak limitu osób
Pakiet materiałów edukacyjnych
– (z jednego z 10 obszarów, co roku inny)
– plakat 10 szt., dwie ulotki po 200 sztuk, broszura – 50 szt.
-
-
Newsletter edukacyjny
– (z jednego z 10 obszarów, co roku inny)
– plakat 10 szt., dwie ulotki po 200 sztuk, broszura – 50 szt.
Konferencja edukacyjna
(Instytut zapewnia program dydaktyczny.
Noclegi i wyżywienie w formie opłaty konferencyjnej są dodatkowo płatne).
-
Możliwość tworzenia wspólnych kampanii
i projektów edukacyjnych
Zniżka na studia podyplomowe
„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych.”
5% zniżki
5% zniżki
10% zniżki
Zniżka na materiały edukacyjne
przygotowane przez INK
5% zniżki
10% zniżki
15% zniżki
Tytuł i certyfikat „Gmina Promująca Profilaktykę Uzależnień”
Współogranizacja inauguracji programu
Współorganizacja lokalnego dnia profilaktyki uzależnień (opcja)
Promocja samorządu jako promującego profilaktykę uzależnień w naszych kanałach komunikacyjnych
Wsparcie gmin w zakresie inicjatyw profilaktyki uzależnień
Certyfikat – Gmina Promująca Profilaktykę

Zmieniajmy razem obraz Polski! Poprzez PSSEP uczestnicy mają wyjątkową szansę zmienić obraz swojej gminy czy miasta! Pokażmy efekty naszych działań innym! Promujmy dobro!

Tytuł i certyfikat „Gmina Promująca Profilaktykę Uzależnień” – dokument wydawany przez INK stwierdzający posiadanie przez danego uczestnika PSSEP określonych kompetencji w obszarze profilaktyki uzależnień.

Dołącz do PSSEP już dziś i zacznij działać na rzecz rozwoju swojej społeczności!

Dołącz do PSSEP i zbierz energię do działania.

Zorganizuj się zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od PSSEP.

Zbuduj aktualny profil swojej gminy w oparciu o 10 bloków tematycznych.

Opracuj szczegółową strategię działania.

PSSEP LOGOTYPY GMIN-2
Dołącz do Programu Skuteczny Samorząd - Efektywna Profilaktyka

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk