abs-img-texxt-1-1000x688

Diagnozy, strategie i monitoring w jednostkach samorządu terytorialnego

Przeprowadzamy kompleksowe oraz zgodne ze standardami badania społeczne, wykorzystując przy tym zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe.

Badania przez nas realizowane mają na celu rzetelną analizę skali występujących problemów społecznych, między innymi: uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, uzależnienia od Internetu, hazardu, przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy, wykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, zdrowia psychicznego, potrzeb i problemów osób starszych.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych
dla gmin, miast i powiatów
img-text-1-1000x1018

Jest dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie gminy i/lub miasta. Wskazuje na obszary problemowe, jak również priorytetowe kierunki działań i wytyczne dla wdrażania planowanych działań.

W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i celów Strategii, planowane do realizacji działania podlegają stałemu monitoringowi i okresowej ewaluacji.

img-text-2-1000x1018

Praca nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych odbywa się za pomocą analizy danych zastanych – desk research. Jest to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych źródeł danych i stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanych problemów.

Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje.

img-text-2-1000x1018

Ważne jest, aby przy tworzeniu strategii wykorzystać diagnozę problemów społecznych (nie starszą niż sprzed 2 lat), gdyż pozwoli ukazać precyzyjniej problemy gminy/miasta.

Jeśli nie posiadają Państwo aktualnej diagnozy, zalecamy przeprowadzenie badań społecznych.

img-text-2-1000x1018

Ważne jest, aby przy tworzeniu strategii wykorzystać diagnozę problemów społecznych (nie starszą niż sprzed 2 lat), gdyż pozwoli ukazać precyzyjniej problemy gminy/miasta.

Jeśli nie posiadają Państwo aktualnej diagnozy, zalecamy przeprowadzenie badań społecznych.

Razem zmieniamy otaczającą Nas rzeczywistość
section-bg-1920x1080
Razem zmieniamy otaczającą Nas rzeczywistość
Korzyści
abs-img-texxt-1-1000x688

Lorem Ipsum is simply dummy text

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Dołącz do Programu Skuteczny Samorząd - Efektywna Profilaktyka

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk