abs-img-1000x1083

Diagnozy, strategie i monitoring w jednostkach samorządu terytorialnego

Przeprowadzamy kompleksowe oraz zgodne ze standardami badania społeczne, wykorzystując przy tym zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe.

Badania przez nas realizowane mają na celu rzetelną analizę skali występujących problemów społecznych, między innymi: uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, uzależnienia od Internetu, hazardu, przemocy domowej, rówieśniczej, cyberprzemocy, wykluczenia społecznego, bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, zdrowia psychicznego, potrzeb i problemów osób starszych.

Korzyści
Razem zmieniamy otaczającą Nas rzeczywistość
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
dla gmin, miast i powiatów
img-text-1-1000x1018

Jest dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie gminy i/lub miasta. Wskazuje na obszary problemowe, jak również priorytetowe kierunki działań i wytyczne dla wdrażania planowanych działań.

W celu osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i celów Strategii, planowane do realizacji działania podlegają stałemu monitoringowi i okresowej ewaluacji.

img-text-2-1000x1018

Praca nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych odbywa się za pomocą analizy danych zastanych – desk research. Jest to metoda badawcza, która sprowadza się do analizy zapisów dostępnych źródeł danych i stanowi podstawę do wypracowania wniosków na temat badanych problemów.

Podstawę analizy desk research stanowią dokumenty statystyki publicznej, sprawozdania, analizy i publikacje.

img-text-2-1000x1018

Ważne jest, aby przy tworzeniu strategii wykorzystać diagnozę problemów społecznych (nie starszą niż sprzed 2 lat), gdyż pozwoli ukazać precyzyjniej problemy gminy/miasta.

Jeśli nie posiadają Państwo aktualnej diagnozy, zalecamy przeprowadzenie badań społecznych.

Co oferujemy jako Instytut Nowej Kultury?

Przygotowanie szczegółowej analizy obszarów tematycznych, prezentującej zarówno stan obecny problemów, jak i potrzeb.

Przygotowanie Strategii zgodnie z najwyższymi standardami i etyką zawodową.

Opracowanie Strategii zgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi.

Opracowanie Strategii przez zespół wykwalifikowanych ekspertów posiadających doświadczenie w zakresie tego typu realizacji.

section-bg-1920x1080
Razem zmieniamy otaczającą Nas rzeczywistość
Dołącz do Programu Skuteczny Samorząd - Efektywna Profilaktyka

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk