Materiały edukacyjne

Pakiet „Wspólnie przeciw przemocy domowej”

6 000,00 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 6 000,00 zł

Przedstawiamy nasz najnowszy projekt edukacyjny „Wspólnie przeciw przemocy domowej”, który powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez samorządy lokalne. To właśnie one zainspirowały nas do przygotowania kompleksowej oferty wydawniczo-szkoleniowej, która pozwala na dostarczenie wiedzy na temat przemocy domowej, przeciwdziałania temu zjawisku oraz możliwości pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy.

To najobszerniejszy pakiet z tej tematyki dostępny na polskim rynku!

Zakup pakietu może być finansowany ze środków Gminnego/Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.


Przemoc w rodzinie jest poważnym problemem społecznym. Podstawą udzielania skutecznej pomocy członkom rodzin z problemem przemocy jest posiadanie wiedzy na temat:

  • zjawiska przemocy domowej,
  • mechanizmów przemocy,
  • specyfiki funkcjonowania osób doznających przemocy i stosujących przemoc wobec najbliższych,
  • możliwości i sposobów podejmowania interwencji i udzielania pomocy w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie,
  • obowiązujących procedur i przepisów prawnych.

Oferujemy projekt edukacyjny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez samorządy lokalne. To właśnie one zainspirowały nas do przygotowania kompleksowej oferty wydawniczo-szkoleniowej, która pozwala na dostarczenie wiedzy na temat przemocy domowej, przeciwdziałania temu zjawisku oraz możliwości pomocy dla członków rodzin z problemem przemocy.

Jeden pakiet zawiera:

  • 2 wersje plakatów,
  • 5 wersji broszur edukacyjnych
  • 7 wersji ulotek.

PLAKATY:

1. Wspólnie przeciw przemocy

format A2

2. Polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

format A2 

BROSZURY EDUKACYJNE:

1. Dzieci krzywdzone w rodzinach

Broszura prezentuje zjawisko przemocy wobec dzieci. Wskazuje krótko- i długoterminowe konsekwencje doznawania przemocy oraz czynniki pozwalające na zniwelowanie negatywnego wpływu przemocy w dzieciństwie.

2. Ochrona rodzin przed przemocą. Interwencja i pomoc

Broszura koncentruje się na obowiązujących procedurach i narzędziach wykorzystywanych przez służby i instytucje powołane do ochrony rodzin przed przemocą.

3. Co trzeba wiedzieć by pomagać – praca z członkami rodzin z problemem przemocy

Broszura adresowana do osób, które w swojej pracy mają kontakt z członkami rodzin z problemem przemocy.

4. Konsekwencje doznawania przemocy w dzieciństwie i życiu dorosłym

Broszura adresowana do osób, które w swojej pracy mają kontakt z członkami rodzin z problemem przemocy, ale także do wszystkich, których dotyka ten problem, w tym osób krzywdzonych. Jej lektura pozwoli nam poznać i zrozumieć zjawisko przemocy.

5. Gdzie uzyskam pomoc?

Broszura zawiera informacje o instytucjach i organizacjach świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej oraz prezentuje ich ofertę pomocową.

ULOTKI:

1. Czy przemoc domowa to problem mojej rodziny?

Ulotka zawiera podstawowe informacje o zjawisku przemocy w rodzinie i pozwala na przyjrzenie się sytuacji domowej pod kątem czynników ryzyka przemocy.

2. Czy prawo jest po mojej stronie?

Ulotka zawiera podstawowe informacje o obowiązujących procedurach interwencyjnych i prawnych.

3. Masz prawo…

Ulotka prezentuje prawa, jakie przysługują każdej osobie i pozwala rozpoznać czynniki ryzyka występujące w rodzinie.

4. Przemoc w rodzinie – fakty i mity

Ulotka dla specjalistów zawiera podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania rodzin z problemem przemocy i zwraca uwagę na czynniki, które pozwalają na zdiagnozowanie sytuacji w rodzinie.

5. Podejrzewasz przemoc w rodzinie? Oto co możesz zrobić

Ulotka zawiera informacje dotyczące zadań nałożonych na służby w związku z przemocą w rodzinie.

6. Jak rozmawiać z osobą doznającą przemocy domowej?

Ulotka zawiera wskazówki do prowadzenia rozmów z osobami doznającymi przemocy w rodzinie.

7. Jak rozmawiać z osobą stosującą przemoc?

Ulotka zawiera wskazówki do prowadzenia rozmów z osobami stosującymi przemoc wobec najbliższych.

 

Jeden pakiet zawiera:

3500 ulotek 

250 broszur 

40 plakatów!

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Koszyk